Sáng tạo xanh

Áp dụng công nghệ chống hạn hán bền vững

Áp dụng công nghệ chống hạn hán bền vững

Ngày 29/3, Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ chống hạn và phát triển bền vững cà phê, điều, hồ tiêu vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên Thứ trưởng Lê Quốc […]

August 3, 2018