Dinh dưỡng cây trồng

Tầm quan trọng và cách bổ sung các chất trung lượng, vi lượng và siêu vi lượng cho cây trồng

Tầm quan trọng và cách bổ sung các chất trung lượng, vi lượng và siêu vi lượng cho cây trồng

Vào năm 1960, các nhà khoa học đã biết rõ vai trò của ba chất dinh dưỡng đa lượng gồm đạm, lân và kali đối với cây trồng. Đến năm 2010, cùng với bước phát triển của tiến bộ khoa […]

August 3, 2018